Интернет

Web 2.0 – един нов свят с (не)ограничени възможности

Written by Редактор


Web 2.0 – един нов свят с (не)ограничени възможности


От началото на своето съществуване до днес същността на интернет не се е изменила кой знае колко. Всъщност глобалната мрежа все още представлява връзки между отделни компютри, които обменят помежду си нули и единици. Развитието на технологиите през последното десетилетие обаче допринесе за изключително бързото навлизане на интернет във всеки дом, което от своя страна направи мрежата популярна, много по-удобна и леснодостъпна.


Това, което се промени, е съдържанието. В началото съдържанието на уебсайтовете беше статично, но постепенно всичко придоби друг вид. Сайтовете, както и всички уебресурси стават не само по-динамични и взаимодействащи с потребителите, но и много по-удобни и по-лесни за използване.


В последно време става все по-популярно да се говори за новата, втора версия на глобалната мрежа. Дори и все още да не знаете конкретно за какво става дума, със сигурност голяма част от вас отдавна използват (съзнателно или не) нововъведенията, които предлага Web 2.0. Защото вече почти всичко се основава на принципите на новата световна мрежа.


Началото


Терминът Web 2.0 е дефиниран още през 2004 г. Може да се каже, че той обединява в себе си уеббазираните услуги от второ поколение, към които могат да се причислят социалните мрежи, wiki сайтовете, блоговете, най-различните инструменти за комуникация и още много други услуги. В основата на всички тях стоят съвместната работа, онлайн сътрудничеството и споделянето между потребителите. Подобно на всеки нов продукт, така и Web 2.0 не само добавя множество нововъдения, но и налага промяна на доста стандарти и по-точно води до промяна в начина, по който тези стандарти се използват. Мрежата вече служи като платформа за разработка на най-различни приложения.Онлайн операционната система YouOS


Съвсем спокойно може да я оприличим с една универсална операционна система, предлагаща достъп до всякакви приложения и услуги. И така, както е тръгнало, съвсем скоро може и да не се налага да правим трудния избор Windows или Linux. Защото програмите от ново поколение изискват единствено уеббраузър с достъп до интернет.


Разбира се, за да се осъществят всички изказани и неизказани идеи, свързани по някакъв начин с Web 2.0, е необходима добра и солидна основа, върху която да се стъпи. А за наше щастие такава вече съществува. Използването на технологии като Ajax и RSS например доведе до бързи и качествени изменения, що се отнася до възможностите на уебприложенията. Тук е мястото да споменем за YouOS, Google Docs & Spreadsheets, Meebo. Разбира се, не трябва да пропускаме и сайтовете за споделяне, като Flickr или YouTube.Какво включва Web 2.0?


Ето и списък на някои от технологиите и услугите, които включва Web 2.0:


• AJAX, или Asynchronous JavaScript And XML, е технология, която позволява динамично обновяване на част от страницата на уебприложението без цялостното й презареждане. Или казано по-просто, това е възможност на JavaScript да се свързва чрез HTTP заявки с даден сървър, изпълнявайки в същото време друг скрипт и връщайки текст или XML код. Така ресурсите, които са изградени с помощта на AJAX, работят значително по-бързо от другите. Използването на AJAX прави излишно обновяването на браузъра за изпращане или получаване на информация, защото всичко се ъпдейтва автоматично.э


Технологията лесно спечели голяма популярност, тъй като гарантира удобство на потребителите и способства за намаляване на изразходвания трафик. Също така значително се редуцира броят на операциите, необходими за извършването на транзакции по мрежата, и се създават още много други удобства. Разбира се, въпреки многото предимства е добре да не се прекалява с използването на AJAX на всяка цена и във всичко, защото това може да доведе и до обратен ефект. В крайна сметка нещата трябва да бъдат добре обмислени и премерени на теория, преди да се приложат на практика.Уеббазираният текстов редактор на Google


• RSS. Това съкращение означава две неща: Really Simple Syndication и Rich Site Summary. Технологията също е базирана на езика XML и е формат, служещ за обединяване и групиране на информация от сайтове, блогове и най-различни други източници. Обобщената информация, предоставена ни в XML формат, се нарича фийд. RSS фийдовете могат да бъдат най-важните новини, теми или всякаква друга информация от даден сайт. Използвайки технологията RSS, всеки може да следи за нужната му информация едновременно от няколко източника, при това без да е необходимо дори отварянето на браузър. Също така с нея имате възможност много лесно да вземете информация от едно място (сайт) и да я визуализирате на друго място (друг сайт).


• Блогове, или казано по нашему – дневници. Виртуалните дневници замениха успешно персоналните страници, защото предлагат много по-лесно поддържане и управление, както и още едно изключително важно нещо – динамичност. По дефиниция блогът е уебсайт, който най-често се използва като личен онлайн дневник. Освен средство за комуникация с приятелите, всеки блог представлява и медия, с чиято помощ популяризирането на нови проекти или идеи става много лесно и бързо. В повечето случаи този уебсайт се поддържа от един човек и е добре информацията да бъде обновявана редовно. Типичният блог съдържа текстова част, снимки, връзки с други блогове и уебсайтове, които по един или друг начин са свързани с тематиката на блога. Информацията се подрежда в обърнат хронологичен вид. Разбира се, и тук съществуват различни категории: има блогове, при които се набляга върху текста, при други – на фотографията (photoblog), музиката (podcasting) или видеото (vlog).• Mashup. Най-общо казано, това са сайтове или програми, които събират съдържание от различни места по определени критерии (ключови думи), а след това наслагват събраната информация една върху друга и по този начин се получава изцяло нова услуга.


• Социални мрежи. В тези мрежи участниците са свързани помежду си и при проследяване на определени връзки лесно могат да се намерят хора с общи интереси, определени умения или качества.


• Wiki. Съвсем спокойно може да оприличим т.нар. уикита на огромни виртуални библиотеки. Разликата в сравнение с реалните библиотеки е, че те представляват динамични системи за съвместно публикуване и поддържане на информация, т.е. при тях всеки документ може да бъде модифициран от множество потребители (автори).


• BitTorrent, или мрежи peer-to-peer. Тази технология промени коренно представите за обмен на информация и основната заслуга за децентрализацията на интернет се дължи на тях. Всеки клиент играе ролята и на сървър, файловете се раздробяват на голям брой фрагменти, които могат да се намират на съвсем различни места. Един от основните принципи на Web 2.0 проличава най-добре тук, а именно: колкото повече потребители използват дадена услуга, толкова по-добра става тя.


• Споделяне на връзки, или tagging. Става въпрос за един малко по-различен тип споделяне – на уебвръзките (Favorites, Bookmarks), които всеки е свикнал да запазва и използва в браузъра си. Използвайки tagging, не само че ще имате достъп до тях по всяко време от всяка точка на света, но и ще допринесете за развитието на това виртуално общество. Един чудесен пример за такъв тип споделяне е безплатната база данни за връзки, намираща се на адрес http://del.icio.us.  Съществуват и браузъри като Flock например, при който с помощта на нови механизми при добавянето на нов сайт към локалния списък с Bookmarks или Favorites той автоматично се изпраща и към персоналната ви база данни, достъпна онлайн.


Заключение


С Web 2.0 бе поставено началото на нов етап в развитието на глобалната мрежа, който се характеризира с активното участие и активното създаване и оформяне на интернет пространството от всички потребители. Едва ли някой ще заеме категорична позиция по отношение на това каква ще бъде посоката на развитие на интернет, но можем да бъдем сигурни в едно – най-хубавото тепърва предстои.


Защото всичко зависи от нас.


Галин Атанасов

About the author

Редактор

Leave a Comment