Интервю

Велизар Соколов, СИБС: ”Искам потребителите да се запитат “Законно ли е това, което правя пред компю

Written by Редактор

 


 


Велизар Соколов, СИБС: ”Искам потребителите да се запитат “Законно ли е това, което правя пред компютъра?”


 


Наскоро Сдружението на издателите на бизнес софтуер (СИБС) и МВР проведоха акция срещу домашни интернет потребители, разпространявали нелицензирани файлове чрез торент система. Тази акция ще продължи ли и срещу създателите на сървърите, дали възможност нелегалната информация да бъде достъпна в интернет?


Много се написа и каза по темата през изтеклата седмица, като няколко основни факта неволно или съвсем умишлено бяха заобиколени, което доведе и до не съвсем коректни интерпретации на събитията. На първо място, следва да се изясни, че под “домашни интернет потребители” в конкретния случай се разбира лица, които в продължение на определен период са качили в мрежата и са дали достъп до над 30 терабайта защитена информация, а именно музика, филми и софтуер, т.е. тук не става въпрос за домашен потребител, който е свалил филм или два или е чул една-две песни, а за ъплоудъри, които са захранвали мрежата с нелегално съдържание.


Извършените проверки са изцяло съобразени с изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс и тепърва в рамките на образуваното следствено дело ще бъдат събирани доказателства. Ако в процеса на това разследване бъде установено, че и интернет доставчиците чрез своите сървъри са дали възможност нелегалната информация да бъде достъпна в интернет и са съдействали за извършването на нарушенията, е възможно да бъде потърсена отговорност и от тях. Разбира се, това е само страничен експертен коментар, като единствено компетентни да отговорят на този въпрос са органите на досъдебното производство, а именно органите на Столичната следствена служба.


 


В световен мащаб “казусът” с торентите все още не е разрешен, редно ли е в страната ни за подобно споделяне на файлове потребителите да получат до 5 години затвор?


Ако под “казуса” се има предвид, че проблемът с торентите не е разрешен, ще се съглася и ще кажа, че това е световен проблем и голяма част от държавите от Централна Европа и Северна Америка вече предприемат активни мерки срещу тези нарушения. Ако под “казуса” се разбира как стои този въпрос законодателно, българският наказателен закон не се различава от световната практика и дотолкова, доколкото чрез обмяната на файлове р2р се дава достъп на неограничен брой лица до закриляни обекти на интелектуална собственост посредством интернет, същото представлява престъпление от общ характер, което съгласно чл. 172а се санкционира с лишаване от свобода до 3 години, а при повторност – и до 5 години.


Бих искал да коментирам едно широко тиражирано в общественото пространство мнение, което абсолютно не отговоря на истината, а именно, че кражбата на интелектуална собственост е инкриминирана само в България, като в държавите от Европа и Америка този тип нарушения се санкционират единствено в рамките на гражданското съдопроизводство. Това не е вярно – във всички тези страни нарушенията срещу правата върху интелектуална собственост, включително и посредством интернет, са престъпления и тези държави обръщат особено внимание на тяхното разкриване и санкционирането на извършителите. В този контекст България не е изключение, а проверките от миналата седмица показаха, че най-сетне и правоприлагането започва да функционира. Остава да видим как ще се развие самият процес до неговия край.


 


Как мислите, че ще се отрази акцията на разпространението на този тип файлове в българското интернет пространство? Имате ли подкрепа от някои от големите филмови студиа, тъй като все пак основно в интернет се пиратстват филми?


Аз мисля, че отражението вече е факт и много от фрийхостинг сървърите и торент тракерите поне временно преустановиха своята дейност. Засега версията е, че причината за това е профилактика, но аз се надявам тази профилактика да е свързана и с прочистването на тяхното съдържание. Естествено, от значение е да се използва възникналият обществен дебат с оглед изграждане на по-висока култура на интернет потребление, както и проверките срещу нарушителите да продължат. Значим е фактът, че може би много потребители на интернет си зададоха въпроса “Законно ли е това, което правя пред компютъра?”, което вече само по себе си е голям успех.


Разбира се, че акциите от миналата седмица срещнаха широка подкрепа от страна на правоносителите, сред които музикални компании, филмови студиа, софтуерни издатели и техните сдружения – именно те са основните потърпевши от този вид престъпления. И тук бих искал да коментирам още една широко тиражирана неистина, а именно че корпоративните правоносители се възползват от държавата и парите на данъкоплатците, за да защитават своя частен интерес. Питам авторите на тези твърдения, когато на един човек му бъде откраднат автомобилът и той сигнализира полицията за това и иска крадецът да бъда открит и наказан, дали парите на държавата и данъкоплатците отиват за защита на интереса и собствеността на този конкретен потърпевш, или тук става въпрос за ролята на държавата в защита на широкия обществен интерес? Отнесено към конкретната тематика, ако тези 30 терабайта информация или дори една малка част от тях бяха реализирана търговска продукция, дали данъците, които щяха да бъдат платени, нямаше да покрият разхода на държавата, та дори и да останат средства, които да бъдат инвестирани в здравеопазване, образование и социална политика? Дори не е необходимо да споменавам как стоят нещата с международния авторитет на страната ни, особено в настоящия момент. Вкратце, чрез предоставянето на ефективна и адекватна закрила на интелектуалната собственост държавата най-вече защитава своите интереси и интересите на обществото и едва след това интересите на пострадалите от конкретното престъпно деяние.


 


Кой носи отговорността, когато заловеният да разпространява файлове в интернет е непълнолетен. И ако родителите носят отговорността, как следва да се процедира в този случай?


Българското законодателство подробно регламентира наказателната отговорност на лица между 14- и 18-годишна възраст (непълнолетни), като предвижда, че същите са наказателно отговорни, ако са могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си. Тук следва да бъде отбелязано, че става въпрос за осъзнаване на деянията, а не на тяхната противоправност. Предвид естеството на престъпленията в интернет, което освен знания, изисква и специални технически умения, логично е да се заключи, че същите би следвало да носят наказателна отговорност за тези престъпления, като преценката за това за всеки конкретен случай е в компетентността на прокуратурата или съда. Ако бъде преценено, че непълнолетните не осъзнават деянието, НПК предвижда спрямо тях да бъдат приложени възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


 


Според създателите на един от българските торент сайтовете “държавни ведомства са направили близо 47 % от общия трафик от нелегално споделяните файлове на техния тракер”. Тази информация потвърдена ли е? И ако да, как ще се процедира, в случай че наистина бъдат открити нарушения от страна на представители на държавната администрация?


Не мога да се произнеса по информацията, че органите на държавната администрация използват незаконосъобразно интернет, и най-вероятно отговор на този въпрос следва да бъде потърсен от тези, които тиражираха информацията. Факт е обаче, че нарочените министерства обявиха, че са предприели незабавни мерки за осъществяване на по-стриктен контрол върху ползването на държавните компютри и интернет връзки от държавните служители и съдържанието, което те теглят. Очевидно става въпрос за недобросъвестни служители, които извършват такива нарушения от работното си място, и мисля, че по отношение на тях не би следвало да бъдат прилагани различни стандарти.


 


Как ще продължи тази акция?


Ще видим.


 


Въпросите зададе: Хелиана Велинова 


Снимка: Иван Стоименов


 


 

About the author

Редактор

Leave a Comment