Софтуер

Real Desktop – три измерения на десктопа

Written by Редактор

Разработчик: Schillergames, Marc Schiller


Лиценз: 17,95 евро


Официален сайт: www.real-desktop.de/English/index.htm


Real Desktop е един от многото опити за промяна не само на външния облик на десктопа на Windows, но и на потребителското взаимодействие с него. Причината да намери място на нашите страници е, че той е сред малкото впечатляващи, но същевременно достатъчно функционални и завършени приложения, за да се използват без проблем още сега. Също така хардуерните изисквания съвсем не са високи и програмата няма да забавя по никакъв начин вашата система.


Със сигурност в първия момент след стартирането му ще се почувствате странно. Real Desktop не прилича на нищо, което сте срещали досега, и прави вашия работен плот да изглежда… ами просто реален. Всичко в него е придобило виртуални три измерения и иконите (както и папките, а и всеки един файлов обект) се държат като истински предмети. За да илюстрирам по-добре този ефект, ще ви помоля да си представите дървени кубчета, поставени в картонена кутия. Самото пространство на десктопа също притежава кубична форма, но на нейните свойства ще се спрем малко по-късно. Естествено, иконите са по-плоски, но оставят впечатление, че притежават реален обем, тъй като могат да взаимодействат помежду си.Действията, които може да извършвате с тях, са следните: да хванете обект с левия бутон на мишката и да го завлачите до новата му позиция. Възможно е и да го “засилите”, при което, преди да спре, той ще се удари в “стените” на работния плот (всъщност названието “плот” вече е съвсем неподходящо) или в останалите икони. Точно това е един от възможните проблеми, преди да свикнете с новия начин на работа: подредили сте иконите и се опитвате да преместите една от тях, но понеже сте забравили, че вече не е двуизмерна, тя “удря” всички останали и ги размества.


За да се преодолее това, е предвидено и преместване по височина, като за целта трябва да се държи натиснат левият бутон на мишката, а после да се натисне десният. Забележете разликата: ако щракате с левия бутон на различно място в обекта – например ако го “хванете” в единия край, той ще увисне надолу и дори може да го разклатите с мишката и да го хвърлите в другия край на работното поле. Възможно е дори да “скриете” обект зад или под кошчето.Ако желаете да накарате някоя по-важна икона да изпъкне (да увеличите големината й), трябва да задържите Shift, после да щракнете с левия бутон върху нея, след което да започнете да местите мишката.


Физичният модел, заложен в движението на обектите, ги кара да се завъртат във всички посоки. За внасяне на ред е добавено и завъртане около вертикалната им ос (необяснимо е защо тази ос не е неподвижна, което много затруднява правилното им завъртане). Това става чрез поставяне на курсора близо до ръбовете им, при което той се променя в извита стрелка. После може да натиснете левия бутон на мишката и да ги влачите. Ето и един начин за по-лесно ориентиране на множество обекти: първо ги селектирайте, след което задръжте Shift и щракнете с десния бутон върху някоя от тях. Изберете Rotate to standard orientation от появилото се меню, което автоматично ще накара всички икони да заемат стандартното си положение.


Преименуването на иконите не става по познатия начин – с директно щракване върху имената, а трябва да се избере опцията от контекстното меню. Тук недостатък е липсата на поддръжка на кирилица засега. Друга особеност е скриването на имената на обектите на десктопа. Те стават видими (плавно) едва при доближаването им от мишия курсор. Това безспорно е ефектно, но затруднява търсенето на конкретен файл или папка (по-надолу прочетете как да се промени тази опция). В допълнение, не може да използвате и бързо търсене на икона чрез натискане на буква от клавиатурата.Искам да ви обърна внимание и на момента на първото стартиране на програмата, при което ще бъдете попитани дали иконите да бъдат подредени или не. Не правете грешката да избирате втория вариант, тъй като просто няма предвиден начин за тяхното автоматично подравняване! Всъщност ако не използвате опцията за автоматично подреждане на Windows, може и да ги оставите разпръснати, за да ги поставите след това на произволни места.


По време на преместването на курсора ще чувате слаб, жужащ звук, който може много скоро да ви стане неприятен. При взаимодействие на обект с околната среда също се чува звук.


Но това съвсем не е всичко. Обърнете внимание, че след известен период на неактивност десктопът изведнъж изчезва и се замества от стандартния Windows тапет, който сте сложили преди инсталирането на Real Desktop. След това, при ново помръдване на мишката, иконите отново се появяват.


Всички тези възможности подлежат на допълнителна настройка – щракнете с десния бутон върху иконата в трея и изберете Settings. От първото табулирано поле е General, в което може да изберете дали приложението да се стартира заедно с Windows, се изключва звукът, както и динамичният показалец на мишката (да не се променя в зависимост от възможното действие). Също така от тук може да се избере изглед на камерата, а ако изключите Activate от полето Show filenames automatically, имената на иконите ще са видими постоянно (с активиран ефект имате възможност да настроите чувствителността, т.е. при какво приближаване на курсора надписите да започнат да стават видими).


Във втория табулиран прозорец – Wallpaper, може да се избере времето за изчакване, преди той да се появи, както и да се изключи тази опция. Lightning позволява включване на осветеност на десктопа (както и сянка, цвят и сила на светлината). По този начин ще създадете една наистина неповторима атмосфера на вашия работен плот. Insertion point указва мястото, на което ще се появяват новосъздадени файлове, а ако изберете Illuminate, то ще бъде и осветено.


В Language има възможност и за още 3 езика – немски, шведски и унгарски. Themes също е много интересна опция за промяна на външния вид на работния плот. Като че ли това поле се припокрива с Atmosphere и изглежда недовършено. В Atmosphere има няколко предефинирани изгледа – например Soft wood, Brushed metal, Brown leather и др. Ако изберете User defined, ще определите свои стени и под на пространството. Освен това може да се променя основата на самите икони, като тук също може да се посочи собствен графичен файл (снимка или текстура), както и отразяването на светлината (Reflection). И накрая остава само Selection, където се определят различните цветове при селектиране на обекти.


Неплатената версия на Real Desktop има ограничение във времето на използване за всяко едно стартиране (после е нужно да я заредите отново), а освен това често ще ви досажда с призиви за купуването й. Имайте предвид и невъзможността й да стартира под старото вградено видео Intel 810 (за по-новите му версии нямам информация).


Адриан Банчев

About the author

Редактор

Leave a Comment