Практика

Профилактика на системата – да прегледаме кондензаторите

Written by Редактор

В сериозните напоследък горещини много хора обръщат внимание на доброто охлаждане на системата си. Това е чудесно, но рядко потребителите мислят за системата си като за съвкупност от елементи, които имат нужда от внимание и профилактика. Независимо от използвания охладител за процесор, преминаващият през него горещ въздух винаги оказва влияние и върху околните компоненти: памет, чипсет, видеоплатка и… кондензатори.


В разгара на лятото повечето хора се подсещат за това, че процесорът на системата има нужда от по-добро охлаждане. Иронията при употребата на въздушно охлаждане е в това, че топлият въздух директно обдухва намиращите се в близост елементи. Както вече споменах, това са не само паметта, видеокартата и чипсетът, но и кондензаторите, отговарящи за филтрацията и стабилизирането на напрежението, захранващо процесора. От друга страна, употребата на водно охлаждане също не поставя споменатите компоненти вън от опасност, тъй като тогава охлаждащият ги вторичен въздушен поток от процесора изобщо липсва.


Топлината, кондензаторите и прахта


Вече отбелязах, че топлината е един от основните врагове на кондензаторите, поставени на дънната платка. Въпреки това не трябва да се забравя една важна подробност, а именно че тук става въпрос за такива, които са по скоро “куче марка”. Колкото и абсурдно да звучи, понякога животът на кондензатори, изработени от неподходящи материали, се измерва не с години, а с месеци! Не е рядкост само след 6 месеца новозакупената от нас платка да започне да създава проблеми точно заради използвани нискокачествени кондензатори (още една причина да не си купувате винаги най-евтините компоненти).Между другото, проблеми с тях имат не само дънните платки, но също така и захранващите блокове, видеоплатките, а дори и домашната техника – аудиоуредби, DVD-та, телевизори и т.н. Понеже процесорите са доста по-чувствителни към колебания в захранващото ги напрежение, често съвсем миниатюрни флуктуации в него могат да предизвикат срив на системата. Ето защо е добре да обърнем внимание на тези компоненти, преди да е дошъл моментът в който те сами ще напомнят за себе си.


Профилактика – почистване на кондензаторите


Най-общо казано, може да разделим т.нар. профилактика на две части. Ако засега нямате проблеми със своята система, може да започнете с почистването й. В случай обаче че имате проблеми от типа на редовни затруднения със стартирането й, забиване още при POST, мистериозни увисвания на операционната система и т.н., може би следва да обърнете сериозно внимание на кондензаторите. Така или иначе, за да стане видно дали причината са те, ще е нужно да ги почистите, ето защо нека пристъпим към този процес.


Натрупваната по дънната платка прах обикновено е сред най-големите врагове на компютъра. Става въпрос за това, че тя е причина за системното прегряване на компонентите, тъй като се явява добър топлоизолатор. В допълнение, понякога може да е причина и за наличието на статично електричество, което да внася смущения в работата на системата.


За да извършим операцията по почистването, ще имаме нужда от отвертка, с която да отворим кутията си, и от флакон със сгъстен въздух, с който да обдухаме компонентите. Ако нямате подобно “устройство”, може да използвате четка с изкуствен косъм за премахване на прахта. След като свалим страничния капак на кутията, следва да обърнем внимание на две основни места – това са областта на дънната платка около процесорния охладител, и самата видеокарта.Тук ще отбележа, че вероятно ще откриете видни наслоявания от прах около процесора, дължащи се основно на неговия охладител. В общия случай за тяхното почистване ще е необходимо само да продухаме елементите с флакона сгъстен въздух. След почистването на тези области, както и на самата видеокарта, идва моментът, в който да прегледаме състоянието на кондензаторите. Тъй като с една снимка се спестяват доста обяснения, ще приложа изображение на елементите, на които могат да се дължат проблемите (ако има такива) на системата.
На какво се дължат подобни изменения в кондензаторите? Основната причина, поради която обикновено това се случва, е използването на нискокачествени материали – например електролит от неподходящ вид. Вследствие на редовното му излагане на високи температури от порядъка на 50–70С той променя свойствата си, а в допълнение към това отделя различни газове. Впрочем особеният белег на върха на всеки кондензатор има за цел при нарастване на налягането в него да се пропука, за да се избегне “взривяването” му.За финал ще обърна внимание на симптомите, които са свидетелство за потенциален проблем с кондензаторите на дънната платка:


• Затруднения при включването – например когато след включването системата изглежда неработеща и се налага да се рестартира, за да “тръгне”.


• Нестабилност на конфигурацията – забивания, които с времето стават все по-чести.


• Спонтанно рестартиране на системата.


• Компютърът изглежда “мъртъв” – въпреки че вентилаторите се въртят, системата не стартира.


Разбира се, тези симптоми далеч не определят еднозначно проблеми с кондензаторите, но ако ги имате, обърнете внимание на елементите около процесора. При установяване на проблем с тях следва да се обърнете към сервиз, в който те да бъдат заменени.


Digital PWM – тоталното решение на проблема


В последно време производителите започват постепенно да преминават към употреба на електронни компоненти, заместващи кондензаторите, но за момента това е по-скоро рядкост. Основното затруднение при използването на цифрови елементи, филтриращи напрежението, се корени в тяхната цена. За разлика от евтините и проверени с времето кондензатори, заместители като микрочипове тепърва започват да се разработват и налагат. Впрочем дори няма да споменавам факта, че те представляват още един източник на топлина на дънната платка, за чието охлаждане ще се налага да мислим. Ако сте от късметлиите, притежаващи дънна платка с подобно решение, тогава няма да имате проблеми с кондензаторите. Това, разбира се, съвсем не означава, че няма нужда от периодично почистване на тези елементи, за да са напълно изправни.


Добрил Доков

About the author

Редактор

Leave a Comment