Мрежи

Предложения от Edimax за мрежово изграждане

Written by Редактор


В последните няколко броя обърнахме по-сериозно внимание на няколко модела безжични рутери от Edimax. Не може да се отрече, че изграждането на безжична мрежа е доста по-удобно и по-бързо от алтернативата под формата на окабеляване, но все пак не всеки има нужда от това. Ето защо нека сега разгледаме по-подробно две предложения на Edimax, които са предназначени за използване в нормална мрежа с окабеляване.


 


Макар на безжичните мрежи да се гледа като на бъдещето на мрежите изобщо, не може да се отрече фактът, че те са още доста далеч от класическото окабеляване като скорост на трансфер. Ако добавим и разликата в ценово отношение, често пъти излиза, че изграждането на безжична мрежа засега е необходимо по-скоро на определен сегмент потребители, които имат нужда от мобилност, а не от висока скорост. Не може да се пропусне и фактът, че свързването на компютри в домашни условия е по-маловажно, отколкото в другите области.


Без да уточнявам областите на приложение, само ще спомена като елементарен пример компютърните клубове, където свързването на системите чрез безжична мрежа е немислим вариант. За такъв тип потребители е от важно значение получаването на висока степен на сигурност, комбинирана с производителност, при конкурентна цена. На пазара могат да се намерят неизброими предложения от подобно естество, така че избирането на подходящ продукт може да е трудно. За да улесним тази задача, ще разгледаме два продукта на Edimax, предназначени за използване в кабелна мрежа – става въпрос за рутер и суич, всеки от които има собствена област на употреба. Това са моделите Edimax BR-6104K (рутер с 4 порта) и Edimax ES-3116P (суич с 16 порта).


Edimax BR-6104Ако имате намерение и планове да изградите удобна домашна или офис мрежа от няколко машини, със сигурност не се нуждаете от безжични рутери или модели с много портове. Ето защо подходящ продукт за подобна цел е рутер с малко гнезда – от 4 до 6 например. В такъв случай определено си заслужава да обърнете внимание на предложението на Edimax.


Моделът BR-6104 на Edimax представлява рутер с 4 порта за свързване на компютри, плюс още един за външна връзка (например с доставчика на интернет). Освен него получаваме още ръководство за инсталация и конфигуриране и диск с драйвери. Настройването на рутера става изключително лесно – след свързването му с компютъра чрез LAN кабел въвеждаме 192.168.2.1 като адрес в уеббраузъра си и получаваме достъп до устройството. Там разполагаме със следните секции: System; WAN; LAN; NAT и Firewall.В раздела System потребителят може да промени паролата за достъп до рутера, да настрои неговата часова зона и да посочи адрес, от който устройството ще позволява дистанционен достъп до него. Последното е особено важно, в случай че желаем да променим настройките му от компютър извън мрежата, хоствана от него. В секцията WAN се избира от какъв тип е връзката, осигурявана от интернет доставчика ни, както и какъв е IP адресът – статичен или динамичен. В следващата група настройки – LAN, посочваме от какъв тип да е мрежата, поддържана от устройството. Тук също така избираме диапазона от IP адреси, които то ще дава на свързалите се с него компютри, при условие че е активирана функцията DHCP Server.


Следващия раздел от настройките е NAT – в него имаме налице доста интересни възможности, ето защо ще ги разгледаме по-подробно. Първият подраздел тук е Port forwarding, който ни позволява да пренасочваме входящи пакети към IP адрес в изградената от рутера мрежа. Това е доста полезно, ако поддържаме уебсървър в нея – при това положение е необходимо да посочим в какъв диапазон от портове входящите повиквания ще се пренасочват към него. В подсекцията Virtual server получаваме възможност да придадем на дадено IP от вътрешната мрежа свойства на директно свързан с мрежата сървър. Подразделът Special applications ни позволява да изберем конкретни приложения, за които NAT да не важи, тъй като те не могат да работят, ако той е активиран. Последните два подраздела са UPnP и Application Layer Gateway, в които разполагаме с настройки върху съответните функции. Конкретно що се отнася до UpnP, едва ли има нужда да разясняваме какво означава – тук просто разрешаваме използването му. В Application Layer Gateway може да активираме различните функции, предлагани от рутера.


Последната главна секция е Firewall, където се активира или съответно дезактивира тази функция на устройството.


Edimax ES-3116PТози модел на Edimax е суич с 16 порта, осигуряващ възможност за свързване на много компютри в обща мрежа. Поради факта, че представлява обикновен суич, комплектовката му включва само него, захранващия го адаптер и ръководство за инсталация и употреба. За свързването на компютрите към него и конфигурирането им трябва да се променят съответните им мрежови настройки, с което изграждането на мрежата се изчерпва. В този ред на мисли Edimax ES-3116P представлява много добър избор за хората, нуждаещи се от удобно устройство, което да обедини много на брой системи в обща мрежа, вместо да се навържат няколко по-малки суича.


Разгледаните две предложения на Edimax представляват отлични предложения за изграждането както на мрежа от по-малък мащаб с подходящата за нея защита, така и на мрежа, свързваща повече компютри. Това, което остава, е ориентирането към подходящия продукт или комбинирането им за получаване на оптимално решение.


Добрил Доков


Авторът благодари на фирма “Солитрейд” за предоставените продукти на Edimax.

About the author

Редактор

Leave a Comment