Операционни Системи

Паралелна работа с Windows XP и Vista

Written by Редактор


Теория


Чрез употребата на техника, наречена dual booting (двойно зареждане), е възможно инсталирането и зареждането на повече от една операционна система върху една машина. Впоследствие, при включването на системата, потребителят избира коя от наличните ОС да бъде заредена, посредством текстово, псевдографично (ACSII) или изцяло графично базирано меню. Ако не бъде направен избор, стартиращият мениджър (boot loader) може да бъде конфигуриран така, че да зареди една от операционните системи автоматично. Алтернативно може да се разчита на по-гъвкави методи, например при задържането на даден клавиш (да речем SHIFT) се зарежда операционна система Х, а в противен случай се стартира операционна система Y.


Въпросният процес се осъществява посредством софтуер, наречен стартиращ мениджър (boot manager, boot loader). Пример за такива програми са Windows Boot Manager, NTLDR, LILO или GRUB. Благодарение на предимствата, които осигурява този подход, сравнително лесно бихте могли да тествате дадена нова операционна система, без да се налага да деинсталирате основната, която ползвате ежедневно. Например при мигриране от Microsoft Windows базирана платформа към някоя Linux дистрибуция е възможно първо да изпробвате непознатата работна среда, преди да решите дали си струва да преминете към нея, при това без да се нарушава целостта на основната операционна система.


Естествено, при този тип конфигурации е възможно да възникнат проблеми. Дадена ОС може да не разпознае дяловете на друга, вследствие на което да се опита да ги “превземе” и форматира. Да речем, под повечето Linux базирани ОС NTFS дялове е редно да се монтират в -ra (Read Only) режим, като застраховка от проблеми. Има и заобиколни решения, позволяващи записа върху NTFS под Linux. Принципно проблеми от подобно естество могат да бъдат избегнати чрез използването на няколко логически или физически дискови дяла и/или устройства.Практика


Тъй като разполагах с един отделен тестов компютър за настоящия материал, реших да направя нещо, което принципно не бих сторил с личната си машина, а именно да кача новата операционна система Windows Vista паралелно с настоящата XP, просто от ентусиазъм. С други думи, не бих ви посъветвал да експериментирате по този начин, особено ако държите на данните на основния си дисков дял, където е записан XP. В случай обаче че имате достатъчно свободно време, желание и ентусиазъм, бихте могли да качите най-важните си данни върху оптични носители и да извършите въпросната процедура на инсталиране на Vista върху XP, но така че и двете операционни системи да останат функционални! За тестовете използвах Ultimate версията на Vista, но инструкциите, които ще представя по-долу, са същите, без оглед на конкретната версия на Vista, която притежавате.


При стартирането на инсталацията на Vista става ясно, че тя е проектирана така, че може да инсталира ОС единствено върху дял, маркиран като primary, а в моя случай, единственият такъв бе основния диск C:, където обаче се намираше сегашната Windows XP ОС. Интересното е, че инсталаторът предлага на потребителя да запази старата Windows директория, преименувайки я като Windows.old., което обаче съвсем не ни устройва, ако желаем да запазим функционалността на добрия стар XP.


При опит за създаване на логически дисков дял посредством инструмента за мениджмънт на дялове, достъпен върху инсталационния диск на XP (Fdisk), единствената възможност за настоящите данни, записани на твърдия диск, е да бъдат унищожени, което, естествено, не ни устройва.


Затова използвах комерсиалния софтуер Acronis Disk Director Suite 10.0, за да създам отделен дял в Windows XP среда. Тази програма позволява отцепването на част от свободното дисково пространство от основния дисков дял с цел създаването на нов, но без да е необходимо форматиране.


Ползвайки Disk Director Suite, отделих 20 GB дисково пространство от основния физически дисков дял C:, за да създам нов “primary” NTFS дял, за който избрах символ за условно означение X:. Софтуерът на Acronis извършва необходимите промени след рестартиране, което отнема известно време в зависимост от модела на дънната платка, съответно дисковия контролер и скоростта на самия твърдия диск.


Ако всичко премине гладко, при следващото зареждане на XP вече ще разполагате със съвсем нов, празен NTFS дисков дял, където вече може спокойно да качите Vista. Редно е да се отбележи, че разделянето на диска е възможно и с други комерсиални и безплатни програми. Освен Disk Director Suite, който ползвах аз, добър пример за качествен комерсиален софтуер за мениджмънт на дискови дялове под Winodws е PartitionMagic, разработка на PowerQuiest/Symantec.


Aлтернативно, с живата Linux базирана дистрибуция GParted Live CD, също бихте могли да “разцепите” диска си по аналогичен начин, естествено, без да “жертвате” старите си данни, при това съвсем безплатно. За целта ще трябва да го изтеглите и да “изпечете” на диск тази удобна и лесна за употреба дистрибуция, като за максимално удобство на работа дискът е самостартиращ се (bootable).


Уверете се, че въпросният дял е налице, и продължете с инсталацията на Vista. Докато сте заредили Windows XP ОС, поставете инсталационния DVD носител на Vista и стартирайте инсталатора. Следвайте инструкциите, за да качите операционна система. На страница 14 в предишния брой на вестника ще намерите материал за самата инсталация на Windows Vista.


След като процесът приключи, рестартирайте системата. Ако всичко е преминало успешно, на екрана ще се появи мениджърът за операционните системи на Microsoft. Той ви предлага да изберете между XP или Vista, като опцията Microsoft Windows зарежда Vista, а, логично, Earlier version of Windows активира старата операционна система в лицето на XP. По подразбиране мениджърът зарежда Vista, ако до 25 секунди не направите своя избор.


Всички периферни устройства, с които бе оборудвана тестовата машина, за щастие сработиха под Vista, без да се налага да локализирам ръчно драйвери за тях. Надявам се, че и при вас нещата ще преминат така гладко и безупречно. Дори и това да не е така, инсталирайки Vista по гореописания начин, запазвате възможността да работите паралелно с двете ОС.


Димитър Петков


About the author

Редактор

Leave a Comment