Новини

“Oracle България” и “Индекс-България” представиха високонадеждни и сигурни решения за публичния сек

Двете компании събраха на специален семинар експерти от МВР, ДАНС, Министерство на отбраната, Министерство на правосъдието, Администрацията на Президента, Държавен резерв, Сметната палата, Държавната комисия по сигурността на информацията, както и други представители на държавни ведомства и партньори, които се запознаха с решенията, които те предлагат в областта на информационната сигурност и документооборота.
При откриването на форума Клод Коларо, управляващ директор на Oracle България, Сърбия и Черна Гора акцентира върху различните процеси в една организация или държавна структура, свързани с информационната сигурност, изтичането на вътрешна информация и възможностите, които Oracle предлага като лидер в управлението на бази данни в цял свят. “Oracle посреща основните предизвикателства в съвременния активен технологичен свят и осигурява редица предимства на клиентите ни, за да могат те да се справят с бързия обмен на информацията, по-голямата интеграция на данните и повишаване на информационната сигурност. Радвам се, че Oracle си сътрудничи с такъв добър партньор като Индекс, и заедно двете компании могат да отговорят на нарастващите потребности на българския пазар”, заяви той.
Любомир Атанасов, управител на “Индекс-България” запозна присъстващите с дейността на компанията през последните години и възможностите, които тя предлага в областта на документооборота. „Компанията има възходящо развитие и през 11-те години на съществуването си е разширила многократно номенклатурата на продуктите и услугите, които извършва. “Индекс-България” предлага единствената система за документооборот на класифицирана информация и работи с различни министерства и финансови институции относно управлението на документооборота”, каза още при откриването на семинара Любомир Атанасов.
В своята презентация Ивайло Григоров, директор Дирекция ИТ – в Индекс, представи приложните разработки на “Индекс България” в областта на управлението на документооборота, базирани на Oracle технологиите и ориентирани към корпоративни клиенти. Системата „АИС документооборот” предоставя възможности и средства на клиентите за пълно покритие на документооборота: от получаване, регистрация, отчет, обработка, отговор на постъпилата информация до нейното архивиране. Григоров подчерта, че внедряването на системата, базирана на технологии на Oracle, e най-добрата комбинация, защото решенията на Oracle са гъвкави и позволяват управление на големи обеми от данни. “По данни за 2007 г. над 80 % от местата, където е внедрена системата „АИС Документооборот” на “Индекс България”, ползват Oracle”, допълни Григоров. В момента Индекс работи върху развитието на системата чрез изграждане на платформено независима уеб-версия, интеграция с други портали и автоматизиран обмен на документи с други системи.
Анатоли Атанасов, консултант продажби в Oracle, представи решенията на компанията за информационна сигурност, като акцентира върху централизираното управление на информационната сигурност в организацията. Съвременните компании – корпоративни или държавни, са изправени пред сериозни изпитания и решения, свързани със сигурността. „Корпорация Oracle е извела няколко бизнес нужди за сигурност, пред които са изправени компаниите, а именно: спазване и приравняване към международните регулаторни изисквания; намаляване на разходите, заплаха от вътрешно изтичане на информация. Според статистически изследвания в световен мащаб 80 % от заплахите от изтичане на информация са от вътрешни служители на организациите”, допълни Анатоли Атанасов. С решенията на Oracle се осъществява контролиране достъпа на база данни, даване на права за достъп до определени системи на точно определен потребител, защита на самите данни, разделение на отговорностите.
Многосистемните решения на Dell и Oracle, които са подходящи за изключително нарастващия брой на потребители на бази данни, представи пред участниците в семинара Румен Вермезов, PreSales Expert от “Индекс България”. Той акцентира върху вижданията на Dell за реализиране на висока производителност – чрез паралелната работа на много машини. Представена бе най-мощната сървър машина на Dell PowerEdge R900, от клас с производителност около 400 000 транзакции за минута. „Dell активно работи с Oracle поради уникалната технология на световната корпорация за база данни, позволяваща да се използват малки машини работещи в паралел, вместо една голяма и изключително скъпа машина с много процесори”, допълни Вермезов.
В своята презентация Даниела Миланова, старши консултант продажби в Oracle акцентира върху технологичните решения за надежност и скалируемост на системите и реагиране в критични ситуации.

About the author

Редактор

Leave a Comment