Програмиране

Notepad++ 3.8 текстов редактор за програмисти

Written by Редактор


Notepad++ 3.8 текстов редактор за програмисти


Използването на стандартен текстов редактор при въвеждането на сорскод принципно е приемлив вариант, ако задачата пред вас е сравнително лесна. Когато обаче става въпрос за десетки хиляди редове код, едно специализирано софтуерно приложение безспорно е за предпочитане. Продуктите от въпросната категория са създадени, за да подпомогнат програмирането чрез цветно кодиране на текста, частична корекция на синтаксиса и други полезни екстри, които биха били от полза единствено на програмистите и евентуално на закоравелите уебразработчици, които разчитат и на себе си, освен на CMS системи и CSS шаблони за администрацията и оформянето на уебсайтове.


Пример за такъв специализиран софтуерен текстов редактор е EditPlus, който обаче се разпространява срещу заплащане. В настоящия материал ще ви запозная с едно напълно безплатно софтуерно решение със сходна функционалност, което би могло да се използва и от начинаещи, и от напреднали професионални програмисти, въпреки че само по себе приложението се разпространява свободно и е дело на един основен разработчик. Става дума за редактора Notepad++. Той е с отворена архитектура и поддържа множество програмни езици, част от които се използват за разработка на софтуер в Windows среда.


Проектът е базиран на изключително мощния компонент за редактиране, наречен Scintilla, и е реализиран на C++ с нативен win32 API интерфейс и STL, благодарение на което е възможно постигане на висока скорост при изпълнение на двоичния файл и малък размер на програмата. Лицензът, под който се разпространява Notepad++, е GPL. За разлика от немалко проекти с отворен код, които все още са в алфа- или бета-фаза на развитието си, Notepad++ е напълно завършен проект, т.е. може да очакваме висока стабилност от него.


Ако продуктът ви допадне до такава степен, че пожелаете да замените вградения бележник в Windows – Notepad, с Notepad++, направете следното:


– За начало запазете оригиналния файл на notepad.exe в архивен файл. Копирайте файла notepad.exe, който ще намерите в пакета, достъпен за изтегляне на адрес http://notepad-plus.sourceforge.net/, в следните три директории, като спазвате същата последователност:


1. c:windowssystem32dllcache


2. c:windowssystem32


3. c:windows


Когато замените notepad.exe по време на втората и третата стъпка, операционната система ще ви уведоми, че “някой” се опитва да промени въпросния файл, заради функцията за защита на системните файлове Windows File Protection. Просто натиснете Cancel и игнорирайте това предупреждение. След това ще се появи друго съобщение, където трябва да потвърдите промените с ОК.


– Редактирайте регистъра, но ако използвате изпълним инсталатор, може спокойно да прескочите тази стъпка: създайте ключ HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARENotepad++, след което добавете пълния път към Notepad++, като стандартна стойност на ключа, примерно C:Program FilesNotepad++.


Notepad++ е вече вашият системен бележник по подразбиране. Изпълним и Zip инсталатор, както и изходния код на продукта може да изтеглите от адреса, посочен по-горе.


Ето на какво е способен Notepad++ накратко:


● Интерфейс, изцяло локализиран на български език.


● Възможност за частична промяна в облика на интерфейса чрез т.нар. дрехи и допълнителни бутони.


● Разпознаване и оцветяване на програмните езици и подреждане в редове.


● Поддържани езици: C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, JavaScript, RC resource file, makefile, ASCII art file (разширение .nfo), doxygen, INI файлове, batch файлове, ASP, VB/VBS, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl, Python и Lua.


● WYSIWYG подход при оформянето на кода.


● Ако разполагате с цветен принтер, бихте могли да разпечатате изходния код с различни цветове.


● Възможност за зададено от потребителя оцветяване на програмните езици.


● Поддръжка за дефиниране на цветна кодировка за неподдържан нативно програмен език, но не само за оцветяване на ключови думи, а също така и за определяне на ключови думи за тагове, за коментари и оператори.


● Автоматично завършване на думи.


● Едновременна работа с няколко документа.


● Разполагате с две панела за преглед на отделните документи – така бихте могли да прегледате и/или редактирате паралелно два различни файла. Също така е възможно и преглеждането и редактирането на един файл в различни позиции от неговото съдържание в два отделни прозореца, като промяната на документа в единия от тях ще бъде автоматично пренесена в другия (режим на клониране).


● Поддръжка на търсене/замяна на разпространени изрази.


● Възможност за локализация, откриване и замяна на произволен текстов стринг с даден израз.


● Пълна поддръжка на drag n drop.


● Възможност за динамично увеличаване и намаляване на мащаба.


● Работа с отметки (bookmarks).


● Възможно е създаване на препратка в текста чрез клик с курсора на мишката в областта за отметки, разположена от дясната страна на работното поле с номерацията на редовете. Алтернативно това става и посредством клавишната комбинация Ctrl + F2. За да се върнете до конкретната отметка, просто трябва да натисне F2 за следваща отметка или Shift + F2 за предишната.


● Оцветяване на скоби и водещи линии.


● Когато курсорът се намира до някой от тези символи { } [ ] ( ), символът до курсора и неговият симетричен противоположен символ ще бъдат оцветени, както и водещите линии (ако има такива) с цел по-лесно разграничаване на блокове в програмния код.


About the author

Редактор

Leave a Comment