Интернет

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО WEB ДИЗАЙН & ИНТЕРНЕТ ПРОГРАМИРАНЕ

Written by Редактор


гр. Лозница, Разградска област


4 – 6 април 2008 г.


 Състезанието се провежда за втори път. В него могат да участват ученици от VІІІ до ХІІI клас от всички училища в страната в една състезателна група. Те трябва да защитят пред комисия собствени проекти в две категории – „Уеб дизайн” и „Интернет програмиране”. Участващите в състезанието сайтове могат да бъдат изработени от екип до 2 ученика под ръководството на научен ръководител. Всеки ученик може да участва само в разработката на един проект. Наградени ученици от състезанието могат да бъдат само тези, които пряко са участвали в технологичната разработка на сайта, а не само в събирането на материали за неговата съдържателна част.
При проектите в категория „Уеб дизайн” акцентът е върху използването на подходящи информационни технологии за създаване на съвкупност от логически свързани web страници, които имат общ адрес в Интернет. Те може да съдържат едновременно, или в различни комбинации, текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Оригиналността в прилагането на технологиите играе важна роля. При оценяването съществено значение имат потребителския интерфейс и графичното оформление.


Проектите в категория „Интернет приложениепредставляват програмни продукти, които имат трислойна архитектура – Уеб браузер като първи слой (слой на клиента или презентационен слой), машина за генериране на динамично съдържание (чрез използване на технологии като CGI, PHP, Java сървлети, Active Server PagesASP, ASP.NET и т.н.) като бизнес слой, и слой за данни (който е реализиран чрез база данни и/или друг начин за съхранение). Тези приложения са достъпни през Интернет или локална мрежа.
Наградният фонд на състезанието е над 3 000 лв., като са предвидени и много поощрителни награди.


На голяма част от участниците (включително и ръководителите) в състезанието е подсигурена безплатна нощувка и закуска за дните на състезанието. Поради ограничените места, за желаещите се предлага и спане в хотел в гр. Търговище, като заплащането е за сметка на участника.


Необходимите средства (пътни, дневни и такси) могат да се осигуряват от училищата, общините, регионалните инспекторати, спонсори и др.


Актуална информация за състезанието ще се публикува на адрес http://sastezanie.getika.com


За информация: GSM 0895676504 – Тихомил Кулев или на електронна поща: sastezanie@getika.com
 

About the author

Редактор

Leave a Comment