Игри

КОНКУРС ПО ПРОГРАМИРАНЕ

Written by Редактор

КОНКУРС ПО ПРОГРАМИРАНЕ


решенията на игрите и тестовете  тук.


Резултати от конкурса по програмиране


Успешно приключи петият задочен конкурс по програмиране на вестник “Компютри”, с генералното спонсорство на Американската фондация за България и с медийното партньорство на Дир.БГ. В рамките на три седмици читатели от цяла България изпращаха своите решения на поставената задача. Чисто комбинаторната задача не затрудни състезателите с дългогодишен опит. Във всяко едно от получените решения пролича старанието, с което всички са работили. Участниците са използвали разнообразни програмни езици – C/C++, C#, Java, Pascal и Delphi. Това разнообразие бе възможно, тъй като поставената задача изискваше намирането на последователност от ходове, по възможност минимален брой, в рамките на приемливо време за изпълнение.


Най-успешно с поставената задача се справи единствената дама, взела участие. Ивелина Захариева е ст. асистент в Биологически факултет, катедра “Биофизика”. Нейното решение е написано на Pascal и е компилирано с Delphi 7. Използвани са два основни алгоритъма, единият от които е вариант на Iterative Deepening A*. Освен изключително ефективното решение Ивелина демонстрира умения за добро документиране на своята работа, както и изключително позитивна нагласа в съревнованието с останалите участници.


На второ място бе класирано решението на Борис Даскалов, който е студент в гр. София. Борис е използвал езика C и е реализирал свой собствен евристичен алгоритъм. Към доброто му представяне можем да добавим само един съвет, а именно да изпипва по-добре работата си в бъдеще и да не спира развитието на своя талант.


Въпреки че Светослав Колев зае трето място по точки, във финалното класиране той се нареди четвърти, тъй като неговото решение пристигна без документация и описание на използвания алгоритъм. Желаем на Светослав късмет и много успехи в престижния университет, в който учи.


Затова третото място бе заето от Христо Божинов, участника, вложил най-много емоции в надпреварата и определено демонстрирал завиден състезателен дух. За своето решение Христо е използвал C++, показвайки добри умения в използването на обектно ориентирания подход. Решението бе съпроводено със старателно оформено и подробно описание на използвания алгоритъм.


Финалното класиране, както и точките, натрупани от участниците при проведените тестове, са, както следва:


1. Ивелина Захариева 111 т.


2. Борис Даскалов 73 т.


3. Христо Божинов 63 т.


4. Светослав Колев 64 т.


5. Павел Владов 20 т.


6. Добрин Иванов 16 т.


7. Ангел Владов 15 т.


8. Красимир Георгиев 7 т.


9. Димитър Драганов 0 т.


10. Стойко Стойков 0 т.


Решаваща роля при определянето на победителите имаха тестовете с голяма размерност на игралното поле. Всеки тест бе оценен според броя ходове, ползвани от участниците. Тестове, които дават неверни резултати или не приключват в рамките на определеното време, не носят точки. За всеки тест максималният брой точки, който участникът може да получи, е 8. Точките се разпределят в низходящ ред, като осмото поред решение получава 1 точка, а всички след него не получават точки. Резултатите, натрупани в различните тестове, се сумират и по този начин се формира крайното класиране по точки.


Молим спечелилите първите три места да се обадят в редакцията след 12 юли, за да уточним начина на връчване на наградите.

About the author

Редактор

Leave a Comment