Мултимедйини програми

K3b CD/DVD Kreator Записвайте CD/DVD-та още по-лесно и по-качествено

Written by Редактор


Системни изисквания: KDE 3.2, QT 3.2, cdrecord/mkisofs, dvd+rw-tools


Официален сайт: http://k3b.plainblack.com/


Лиценз: GPL


Ето че след почти 10 години, най-накрая се появи и първата финална версия на тази чудесна програма за запис на CD/DVD дискове.Въпреки че през годините нейното разработване течеше усилено, както с помощта на open source обществото, така и с подкрепата на някои от по-големите дистрибуции (например Mandriva), според нейният автор едва сега е настъпил моментът да бъде обявена и първата официална версия. Тя включва множество новости и подобрения, а по-подробно ще се спрем само на някои от възможностите й.


Инсталация


K3b е предназначена за работа в KDE графична среда и основното изискване е да използвате поне версия 3.2 на KDE. Всъщност при по-голямата част от Linux дистрибуциите, използващи KDE, приложението се инсталира още по време на самата инсталация на системата, така че едва ли ще ви се наложи да го правите вие. Ако все пак K3b не е налична, използвайте някой от пакетните мениджъри или алтернативни методи, за да я инсталирате. При нужда от помощ може да посетите http://k3b.plainblack.com/download, където има подробни описания за почти всички популярни дистрибуции.Интерфейс


K3b предоставя удобен и интуитивен потребителски интерфейс за извършването на повечето задачи, свързани със записване на CD/DVD под Linux.


Още със стартирането на програмата имате възможност лесно да посочите режима, в който K3b трябва да се зареди: създаване на Audio и Data CD/DVD, създаване на Audio CD от аудиофайлове, копиране на диск. Основният прозорец на програмата е разделен на три части. В лявата страна са разположени устройствата за запис, с които разполагате, както и всички основни директории в системата. Отдясно се визуализират поддиректориите и наличните в тях файлове. Най-отдолу е разположен панелът, съдържащ както допълнителна информация, така и файловете за настоящия проект. Добавянето на самите файлове става с помощта на удобната функция drag-and-drop. Останалите опции, с които ще ви се налага да работите по-често, са изведени в лента с инструменти точно под основните менюта на K3b. Това са създаване и запазване на нов проект, копиране на CD/DVD, унищожаване на презаписваеми носители, форматиране на DVD-RW/+RW дискове и др.


Разбира се, въпреки че стандартните настройки са, общо взето, оптимални, всеки сам може да ги промени според начина си на работа от менюто Settings –> Configure K3b. От там можете лесно да променяте и външния вид на приложението с помощта на различните теми.Промени


Ето накратко някои от по-важните:


• извеждане на много по-подробна информация за използваните носители;


• нов Mediamanager, позволяващ на програмата коректно да открива в кое устройство какви дискове са поставени (при положение че е налично повече от едно устройство);


• разширени опции при настройката на параметрите на енкодерите Lame и Ogg Vorbis;


• изцяло е пренаписана функцията за рипване и прекодиране на DVD дискове:


• представен е нов метод за верификация на записаните дискове – вече не се прави сравнение по отделни файлове, а се използва огледален образ на диска;


• поддържа се рипване на Audio CD посредством libcdio вместо с libcdparanoia и т.н.


Работа с програмата


K3b осигурява възможност за създаване на почти всякакъв тип проекти. Разбира се, основните са за създаване на Audio и Data CD/DVD, Video и Мixed-mode CD, както и за копиране на информация от един носител на друг. Освен това приложението предоставя възможност и за лесно и бързо рипване на аудиодискове (поддържаните от K3b аудиоформати са wav, mp3, flac и ogg vorbis), както и на Video CD/DVD дискове. Също така е възможно директното прекодиране на видеофайлове в DivX/XviD формат. Може да създавате VCD, SVCD и CD-i, както и CD-Extra (CD-Plus, Enhanced Audio CD) и други Мixed-mode дискове.


Както вече споменах, добавянето на нови файлове към всеки проект става с издърпване на файловете с мишката от единия прозорец в другия. Избраните файлове могат да се преименуват и в самата компилация. K3b разполага с опция за автоматично преименуване, което е полезно и спестява време в някои случаи. Тази опция може да се използва най-практично при музикалните файлове, тъй като програмата се свързва с онлайн база данни и сравнява информацията, записана в ID3 тага на всеки файл.Приложението се справя отлично и при работа в on-the-fly режим, както и при създаването на многосесийни дискове. K3b има възможност и за пълно клониране на едносесийни дискове, форматиране на презаписваемите DVD, както и за запис на .iso и .bin файлове и др.


Още при първото стартиране на приложението то разпознава автоматично устройствата, свързани към компютъра ви, и техните параметри. От вас ще се изиска и потвърждение за пълната интеграция на опциите и възможностите на K3b в останалите KDE приложения. Естествено, бихте могли да откажете, но моят съвет е да се възползвате от тази екстра.


За финал


Сигурен съм, че K3b ще допадне на всеки, който поне веднъж реши да изпробва възможностите на този чудесен софтуер за запис на дискове в Linux. Едва ли има задача, с която програмата да не успее да се справи, но пък дори и да откриете такава, бъдете сигурни, че тя съвсем скоро ще бъде решена. Приложението работи много по-стабилно в сравнение с предходните си версии и все повече се утвърждава като лидер в своята област.


Галин Атанасов

About the author

Редактор

Leave a Comment