Интервю

Интервю с Теодор Захов

Written by Редактор

 


Теодор Захов: “Очаквам до пет години да има пълна либерализация на пазара на фиксирани гласови услуги”.


Сдружението за електронни комуникации (СЕК) е създадено през 1998 г. под името Българска асоциация за интернет. Впоследствие названието е променено, като основната цел на тази промяна е да отговори на изискванията на бързо развиващия се интернет и телеком пазар. Членове на сдружението са някои от най-големите български алтернативни оператори, между които ITD Network, “Вестител”, Gold Telecom, CabelTel, “Nexcom България”, NET IS SAT, Netera, Orbitel, “Spectrum Net”, “Транс Телеком” и др. Срещнахме се с Теодор Захов, председател на управителния съвет на СЕК, който сподели пред в. “Компютри” своята визия за развитието на пазара на алтернативни телеком услуги в България.


 


Г-н Захов, каква е вашата визия за развитието на пазара на алтернативните телекоми след 5 години?


Предвиждам, че до пет години този тип компании ще придобият достатъчно голям пазарен дял. В момента на пазара на фиксирана телефония алтернативните телекоми имат около 1 % дял, изчислен на база трафик, генериран в България, но прогнозирам, че до пет години те ще получат поне 30 % от пазара, като резултат от неговото естествено развитие. Моята прогноза е, че в рамките на следващите пет години алтернативният телеком пазар ще придобие по-ясен образ и за самите потребители, които за момента все още не са запознати с възможностите на този тип услуги. Очаквам също така, че начините за достъп до крайния абонат ще се увеличат значително чрез споразумението за необвързан достъп до последната миля, изграждането на нови мрежи и използването на технологията битстрийм. Тези фактори влияят съществено върху развитието на пазара и след като бъдат факт, вярвам, че алтернативните телекоми ще получат поле за работа и предоставяне на различни телекомуникационни услуги.


 


В какво се изразява предимството на алтернативните телекоми?


В по-голямата им гъвкавост, в по-добрите им цени и безспорно в по-голямата им отзивчивост при обслужването на клиентите. По своята същност алтернативните телекоми не притежават част от недостатъците на огромната структура на водещия оператор в момента – Българската телекомуникационна компания.


 


Според вас с бързи темпове ли се либерализира пазарът в България?


Не, този процес е значително по-бавен от очакваното. Развитието на истински пазарни отношения в телекомуникациите, което е прието за приоритет от държавната администрация, би трябвало да се случва с много по-бързи темпове. До пет години очаквам пълна либерализация на пазара. В рамките на този период трябва да започне един изключително важен процес – number portability, при който абонатите ще имат възможност да запазват своите номера, независимо услугите на кой локален оператор използват. За момента липсата на тази възможност е сред основните предпоставки абонатите да продължават да разчитат на услугите на един и същи телеком. Очаквам тази технология да навлезе в страната ни през 2009 г. Също така очаквам през следващите няколко години да се постигне споразумение за взаимна свързаност между БТК и алтернативните оператори, както и да бъдат намалени цените за разговори от фиксирана към мобилна мрежа.


 


Разкажете повече за СЕК.


Сдружението е създадено през 1998 г. под името Българска асоциация за интернет, в която членуваха основните интернет доставчици в страната. С развитието на този пазар, издаването на лицензиите за фиксирани телефонни услуги и изготвянето на регулаторна рамка, много от интернет провайдерите преминаха на следващото ниво и придобиха чертите на алтернативни телекоми.


 


Върху какво ще се фокусирате през настоящата година?


Основен фокус на сдружението е регулаторната рамка в България. Тя се дефинира от Закона за далекосъобщенията и от подзаконовите актове, приемани в Комисията за регулиране на съобщенията. Тази законова рамка регламентира работата, конкуренцията и равнопоставеността на играчите. Нашата мисия е да осигурим подходяща среда, която да стимулира конкуренцията и възможностите за бизнес в сектора на електронните комуникации. Сдружението също така има информативна роля, представя алтернативния телеком бранш и си сътрудничи с други организации.


Интервюто взе: Хелиана Велинова

About the author

Редактор

Leave a Comment