Хард дискове

Грижа за твърдия диск – охлаждане

Written by Редактор


Както всеки друг електронен компонент, така и твърдият диск в компютъра има нужда от охлаждане. Според данните на производителите, като максимална работна температура може да се приеме стойност около 55–60 градуса. В общия случай доста хора дори не осъзнават нуждата от охлаждане на твърдия диск, чиято температура често е съвсем на границата на здравословното за него.


В твърдението, че скоростта на диска зависи от температурата, има доза истина. По-старите устройства, след като работят известно време, се нагряват, което причинява промяна на размерите на плочите, а оттам и на геометрията им. Това разширяване на плочите изисква рекалибриране на механиката, което отнема малко време, а оттук възниква заблуждението, че колкото по-студен е дискът, толкова той е по-бърз.


С широкото навлизане в употреба на твърди дискове, работещи на 7200 об./мин (а напоследък и 10 000 об./мин), въпросът за тяхното охлаждане става все по-важен. За начало няма да е излишно да разясним някои подробности, за да разсеем част от митовете. Една от заблудите е, че при охлаждането на твърдия диск той ще работи по-бързо. Всъщност това просто няма как да стане на практика; това, което ще си осигурим, е дългата му и безпроблемна работа. Последното е често подценявана подробност на съвременните твърди дискове, тъй като често потребителите просто свикват с неговата непретенциозна и непрекъсната работа.


Често цитирана от производителите характеристика на твърдия диск е т.нар. MTBF (Mean Time Between Failure), която приблизително би могла да се преведе като “усреднена продължителност на безпроблемна работа”. На практика MTBF е доста относителна величина и всъщност се получава чисто математически, без да дава нещо повече от статистическата вероятност, че вашият нов твърд диск няма да се повреди през следващите 100 години например. За да не сме голословни, нека погледнем модела Raptor WD1500ADFD на Western Digital, за който стойността на MTBF е 1,2 млн. часа! При една бърза сметка стигаме до извода, че те се равняват на повече от 130 години! Тъй като всъщност никой на практика не си е играл да “търкаля” този диск толкова време (още повече че той не съществува от толкова), пределно ясно е, че MTBF е просто статистическа величина.


Нека обърнем внимание обаче на това, което всъщност ни интересува – охлаждането на твърдия диск в системата. Чрез понижаване на работната му температура ще осигурим неговата дълговечна работа и което е по-важното – ще сме сигурни за данните си, намиращи се на него. За разлика от електронните компоненти, при които оперирането при температури, близки до теоретично граничните им, не представлява голяма опасност, при твърдите дискове съществува сериозен риск за бъдещи проблеми.


SMART – нашият интелигентен помощник


Всички съвременни твърди дискове притежават вграден сензор, отчитащ температурата на диска, както и голям брой други (важни за правилната работа на устройството) данни. Обикновено данните от този датчик се съобщават заедно с другите стойности на параметрите, следени от SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology). На практика всяка една програма за мониторинг е способна да разчете тези данни и да ви съобщи каква е температурата на твърдия диск към момента.


Сериозно заблуждение е, че HDD в системата се нагрява сериозно само когато извършва операции четене/запис. Това всъщност не е вярно – топлината се генерира от триенето на плочите с въздуха, намиращ се в диска. Тъй като при съвременните модели скоростта на въртене е изключително висока – дори над 10 000 об./мин, триенето им с въздуха поражда сериозно количество топлинна енергия. Сама по себе си тя е вредна не толкова за магнитното покритие на плочите, колкото за електронните компоненти в устройството. По ирония на съдбата в повечето случаи твърдите дискове са отделени встрани от въздушния поток в кутията вследствие на недобре оптимизиран дизайн. Съществуват доста варианти за ефективно охлаждане на устройствата от много фирми, затова ще се спрем най-общо на някои от тях, разделени в няколко секции.


Охлаждане тип “кутия”


Този вариант на практика представлява поставяне на диска в метална кутия, която от своя страна контактува или не с него на няколко места. В случай на пасивно охлаждане именно този контакт осигурява топлопреноса от корпуса на диска към кутията, респективно нейните ребра.Недостатък в случая се явява пасивното охлаждане на диска. При условие че става въпрос за устройство, отделящо много топлина, е възможен случай, в който охлаждащата го кутия просто не смогва да отдели топлината. Вариант на това решение е наличието на един или няколко вентилатора в кутията, чиято цел е осигуряване на въздушен поток през нея, който да охлажда ефективно твърдия диск. Като цяло това решение представлява доста добър избор, а като недостатъци могат да се отбележат сравнително високата му цена и повишеният шум поради допълнителните перки в кутията.Вариация на този тип решения представляват предлаганите т.нар. cool-bay продукти, чиято цел е обдухването на твърдия диск със свеж въздух.Като недостатък тук може да се посочи необходимостта от свободно място за 5-инчово устройство, където да се постави твърдият диск. Често това не е проблем, освен ако имаме по-малка кутия, разполагаща само с едно или две подобни гнезда. Ако мястото в кутията е достатъчно, може да се използва вариант на “шейна”, към която са прикрепени допълнителни вентилатори, без да има нужда от 5-инчово гнездо с “външен излаз”.Охлаждане с допълнителни вентилатори


Този тип охлаждания разчитат на поставянето на допълнителен вентилатор, чрез който твърдият диск се обдухва и съответно се понижава температурата му. На пазара се предлагат много и най-разнообразни варианти, като повечето от тях са така изработени, че да осигурят обтичане на повърхността на устройството от хладния въздух.Едно от интересните решения, което прави впечатление със своята универсалност, е моделът Scythe Kama Bay Case Fan. Той може да се използва както за охлаждане на системата при монтиране на мястото на 3 гнезда за 5-инчови устройства, така и за охлаждане конкретно на твърдия диск при поставянето му директно под него.Заключение


Поддържането на твърдия диск в добро здраве определено е не толкова опция, колкото необходимост, върху която си заслужава човек да се замисли. В крайна сметка проблемът не се заключава толкова в повредата на самото устройство, колкото в съхраняваните на него ценни данни, които бихме могли изгубим. Ето защо определено си заслужава да обмислите прилагането на някое от вариантите за охлаждане – със сигурност ще си спестите бъдещи главоболия.


Добрил Доков

About the author

Редактор

Leave a Comment