Софтуер

Disk Manager – автоматично, лесно и безпроблемно управление на твърди дискове в Linux

Written by Редактор


Системни изисквания: GNU/Linux операционна система, GTK+ >= 2.6.x, python >= 2.4, pygtk >= 2.6, python-notify, ntfs-3g, udev >= 60, dmsetup, hal >= 0.5.9


Официален сайт: http://flomertens.free.fr/disk-manager/index.html


Лиценз: GPL


В днешно време, противно на много представи, в Линукс са достъпни графични инструменти и програми, които улесняват изключително много работата на потребителите със системата. Такъв е и случаят със софтуера, с който ще ви запозная в статията – Disk Manager.


Това е програма, с която много лесно и безпроблемно ще конфигурирате и управлявате своите твърди дискове и отделни логически дялове, без дори да ви се налага да отворите дори веднъж добре известния fstab файл от директорията /etc, съдържащ по принцип информацията за всички устройства на системата. Неговата конфигурация трябваше да се прави изключително внимателно и предпазливо, защото при грешно въведени данни можеше да породи проблеми при зареждане на устройствата и дори невъзможност за стартиране на системата. С Disk Manager всички тези притеснения са, така да се каже, спестени на обикновения потребител.Инсталация


Платформата, която ще използвам, е Ubuntu 7.10 и тъй като на официалния сайт са достъпни предварително компилирани .deb пакети само за предходните две версии, трябва да изтеглим сорскода и да го компилираме сами. След като изтеглите сорскода на програмата от http://flomertens.free.fr/disk-manager/download/source/disk-manager-1.0.1.tar.gz, разархивирайте файловете и отворете конзолата. Преди обаче да започнете с компилирането, е добре да проверите дали са изпълнени всички условия, които изисква програмата, и дали са налични всички останали пакети и зависимости. Най-лесният начин за това е, като използвате опцията за търсене на пакетния си мениджър. Предполагам, вече сте забелязали в началото на статията списъка с необходимите зависимости, така че, ако при вас всичко е наред, продължете към следващата стъпка. Навигирайте до директорията с разархивираните файлове (в моя случай тя е /home/galin/Desktop/disk-manager-1.0.1) и изпълнете първата команда ./configure, с която ще конфигурирате пакета за вашата система.Възможно е да бъде изведена грешка, особено ако наскоро сте инсталирали системата си. Това най-вероятно е свързано с липсата на gcc компилатора, който може да си набавите, като изпълните следното:


sudo apt-get install build-essential


и потвърдите изтеглянето и инсталацията на останалите зависимости и пакети. След това продължете напред, като напишете


make


за да компилирате пакета.


С последната команда става и инсталацията на вече компилирания от вас пакет. Задължително я изпълнете с root права:


sudo make install.


Вече инсталираното приложение можете да откриете и стартирате от System –> Administration –> Disk Manager.


Възможности и работа с програмата


Както вече стана дума, Disk Manager ще ви помогне да управлявате с лекота своите твърди дискове. Приложението следи постоянно за включването на нови устройства към системата и ги добавя автоматично при всяко стартиране. Премахването на дялове от системата става със същата лекота. Друга изключително важна опция е възможността за включване и изключване на записите върху NTFS файлова система само с поставянето на една отметка. Освен това програмата позволява бързо да бъдат променяни точките на монтиране на устройствата, както и някои други техни параметри.Основният работен прозорец на програмата е разделен на две категории – General и Advanced Configuration, преминаването между които става посредством табове. Категорията General ви позволява да активирате/дезактивирате автоматичното откриване на нови устройства, да разрешите записа върху NTFS дялове (по подразбиране тази опция е изключена), а също така тук се извежда подробна информация за наличните вече в системата устройства, техния размер, свободно и заето пространство.


В случай че искате да конфигурирате някое ново устройство натиснете бутона Configure new partitions или преминете на таба Advanced Configuration. При първия вариант ще се зареди допълнителен диалогов прозорец, в който ще можете да активирате само устройствата, които желаете, като поставите отметки и зададете точките им на монтиране. Тук получавате и една допълнителна възможност за автоматична конфигурация. В случай че още не сте достатъчно навътре в нещата, натиснете бутона Auto Configure и програмата сама ще свърши всичко необходимо.


От категорията Advanced Configuration става и същинското управление на дисковете и дяловете. Тук имате възможността освен да активирате новите устройства и лесно да демонтирате от системата избрани дялове или цели дискове. За целта трябва да маркирате съответния запис и да натиснете бутона Unmount. Ако желаете просто да промените някои от работните параметри на устройството, натиснете Edit. Ще се зареди нов диалогов прозорец, чието съдържание в известна степен ще се различава в зависимост от файловата система, която е представена върху диска. Така например за диск с NTFS файлова система ще можете да промените, освен точката на монтиране, и драйвера, който е използван за достъп до системата. При дял с ext3 файлова система ще е възможно да активирате и допълнителна автоматична проверка за състоянието на устройството на всеки 30 стартирания на операционната система.


Налична е също Undo опция, която ще ви гарантира връщането на една стъпка назад. Ако не сте сигурни, че искате да нанесете всички направени промени, е най-добре да се възползвате от удобната функция History, която ще ви помогне да се върнете към някой от предишните варианти на конфигурация на устройствата. За да прегледате и останалите възможностите на тази опция, отворете меню File –> History.


Ако обаче сте сигурни във всички ваши действия и искате да приложите направените промени, натиснете последователно Ctrl + S (за запазване на конфигурацията) и Ctrl + Q (за изход от програмата).


Очаквани нововъведения


Въпреки че дори и в този си вид Disk Manager ще бъде изключително полезен за всички, авторът на програмата е планирал в следващата версия да бъдат реализирани някои допълнителни нововъведения, като криптиране на дяловете, възможност за директно форматиране и подобрена опция за монтиране.


Галин Атанасов

About the author

Редактор

Leave a Comment