Захранване

Да почистим захранването

Written by Редактор

Много често се получава така, че старото и вярно захранване започва да издава странни, стържещи звуци. Преди настъпването на този момент се наблюдават доста симптоми за предстоящия катаклизъм, засягащ захранващия блок на системата. Обикновено споменатите звуци са предшественик на окончателното спиране на охлаждащата перка на захранването, което вече крие сериозни рискове.


С течение на времето, както се натрупва прах по вентилатора на процесорния охладител, същото сполетява и перката, извеждаща топлия въздух от захранващия блок. Понеже едно прегряване тук би било фатално за цялата система, никога не е излишно да се проверява в какво състояние е конкретно този вентилатор. Като казвам фатално, наистина имам предвид това, понеже прегряването на захранващия блок може да има за резултат пробив в неговите схеми и като цяло да получим напрежение от 220 V по 12 V линия например. И понеже съм сигурен, че никой не изгаря от желание това да се случи с компютъра му, няма да е излишно почистването както на вентилатора, охлаждащ захранващия блок, така и на самия него от натрупаната прах.


Кои са признаците за нужда от почистване


Тъй като обикновено пълното спиране на перката не става внезапно, има известни признаци, по които можем да съдим, че нещо не е наред. Един от тях е значително повишеният шум, издаван от компютъра. Той може да се оприличи на стържене или пък на отчетливо виене. Преди да стане постоянен, обикновено същият този звук се чува при първото пускане на системата за деня, след което спира от само себе си. Следващата фаза е постоянно стържене откъм вентилатора, което показва, че вътрешността му е перманентно повреден, а въртенето му все по сериозно се затруднява. Лично аз не съм стигал до следващата фаза – пълното спиране на вентилатора, и не бих искал това изобщо да се случи на системата ми. Ето защо, ако някой от споменатите признаци е налице във вашия компютър, не се колебайте да пристъпите към почистване на захранващия му блок, понеже с това може единствено да му помогнете.


Една важна подробност! С отваряне на кутията на захранването се нарушава и неговата гаранция към фирмата, от която то е закупено! С оглед на това следва да обърнете внимание на гаранционния срок и ако той вече е изтекъл, може да продължите спокойно с операцията по почистването. В противен случай може би ще е по-добре да го занесете в сервиза на съответната фирма, където да се погрижат за неговото почистване.


Почистването


За извършването на тази операция няма да се наложи използване на сложни предпазни средства или пособия. Единственото, от което имаме нужда в случая, е отвертка, кърпа за почистване на праха, четка с изкуствен (задължително!) косъм и малко свободно време. Първата и всъщност най-важна стъпка в операцията, предвид собствената ни безопасност, е изключването на захранващия кабел на компютъра! Преди това, ако захранването има бутон за включване/изключване, трябва да го поставим в положение „изключено“. В случай че захранването ви притежава ръчен превключвател между 110 и 220 V, внимавайте да не объркате бутона за включване/изключване с него!


След като отворим кутията, следва да разкачим всички възможни конектори на захранването, които го свързват както с дънната платка, CD/DVD-ROM устройствата, твърдите дискове и флопито (ако изобщо има). После остава да развием четирите болтчета на задния панел на компютъра, които прикрепят захранването към кутията.Имайте предвид, че при развиването на последния от болтовете, ако захранването не се придържа от някаква основа, е твърде вероятно да изпадне в самата кутия. Последното не е много желателно, тъй като е тежко и би могло да счупи нещо вътре (например да падне върху радиатора на процесора). Затова е добре да го прикрепяте с ръка по време на развиването на болтовете.


След като сме извадили захранващия блок, е време да пристъпим към неговото отваряне. За целта не е нужно нищо повече от развиване на няколкото малки болтчета, прикрепящи капака на кутията към основата му.
След като свалим капака на кутията, получаваме достъп до елементите на захранващия блок. Обикновено по тях има натрупан доста прах, който също е добре да почистим, тъй като пречи на доброто им охлаждане. За целта използвайте четката с изкуствен косъм и премахнете прахта. Свалянето на самия вентилатор е доста лесно. Единственото, което трябва да направим, е да развием четирите винта, придържащи го към кутията на захранването. Тук е моментът да отбележа, че според степента на износването му в някои случаи е по-добре да го заменим с нов, вместо да се занимаваме с неговата “реставрация” (особено ако е започнал постоянно да “бръмчи”, което индикира перманентна повреда). Ако проводниците му са запоени към платката на захранването, задачата доста се усложнява, така че това е въпрос по-скоро на лична преценка.След приключване на почистването (или замяната на перката) ни остава да го сглобим по обратния ред и да го върнем в кутията, като не забравяме да свържем всички негови конектори към съответните устройства. След свързване към захранващия кабел (не забравяйте и бутона за изключване, ако то притежава такъв) блокът (респективно системата) е готов за пускане. Остава ни само да се насладим на тишината на нейната работа.


Добрил Доков

About the author

Редактор

Leave a Comment