ИТ в България

БЪЛГАРСКИ IT СПЕЦИАЛИСТИ НА СТАЖ В ИНТЕРУТ


София, 25.03.08 г. – Интерут, собственикът на българския алтернативен оператор Telecom Partners Network (TPN), стартира международна стажантска програма за IT специалисти. В нея за първа година могат да кандидатстват и българи, завършили Телекомуникации в родни университети. Компанията ще инвестира в обучението на 12 бакалаври от България, Чехия и Полша. Избраните ще преминат през 18 месечна специализация в централния офис на компанията в Прага. След като завършат програмата, те ще имат възможност да продължат да работят в Интерут и да получават пълно месечно възнаграждение. Компанията ще съдейства на стажантите за получаване на всички нужни разрешителни по пътуването и настаняването в Чехия.Едно от основните изискванията към кандидатите е да имат бакалавърска степен по Телекомуникации и познания по UNIX, Windows, Voice and VoIP, TCP/IP, BGP и TDM протоколи.


Избрахме България за участник във втората ни стажантска програма, от една страна, поради доброто ниво на обучението по Телекомуникации. Друга причина е, че в нашия екип от 200 души има висококвалифицирани български специалисти, с които се работи отлично.” – съобщиха от офиса на Интерут в Прага.По време на програмата стажантите ще преминат през обучение в различни отдели на компанията – Софтуерна разработка, Доставка на услуги, Мрежово обслужване, Работа с клиенти и др. Те ще работят с модерни технологии и съвременни методи по know-how-то на световни експерти по Телекомуникации. Стажантите ще имат достъп до над 2000 on-line обучения, курсове по английски и чешки, включително и програма за сертифициране по Cisco. Мениджърът на стажантската програма ще следи развитието и ще оценява периодично всеки един от участниците.


Стажантската програма на Интерут се провежда за втора поредна година. През 2007 г. в централата на компанията са се обучавали 7 души от Испания, Сърбия, Чехия, Палестина, Ливан и др. Тази година местата в програмата са с 5 повече, а право да кандидатстват имат младежи само от три страни. Няма „квота” в броя на стажантите от всяка държава, което увеличава шансовете на българските кандидати да заемат повече от една трета от местата.Кандидатите у нас могат да подадат документи в рамките на ежегодния „Панаир на труда”, който се провежда на 26 и 27 март в 12 блок на Техническия Университет в София. Представители на големи телекомуникационни компании ще изнесат отворени лекции пред студентите на ТУ. Марк Луис, Voice & Media Директор в Интерут, ще представи темата „The next next generation network” на 26-ти март от 13:45 часа, блок 12, зала 12601.


Интерут (www.interoute.com) е собственик на най-развитата и широко разпространена мрежа за пренос на глас и данни в Европа. Оптичната мрежа на компанията е с дължина на трасетата 54 000 км и обслужва над 12 000 клиенти от всяка индустрия – от финанси до търговия на дребно, включително всеки по-голям традиционен телеком в Европа, оператори в Северна Америка, Източна и Южна Азия, правителства, университети и маркетингови агенции. Тези компании считат Интерут за идеалния партньор за предоставяне на хостинг, продажба на преносни услуги и разработване на нови видове услуги. Посредством установените си връзки в Европа, Северна Америка и Дубай, Интерут притежава и разработва много гъсти мрежи в най-големите градски центрове на Европа. Всеки ден през центровете за данни на компанията преминават електронни сделки на стойност над 1 милиард евро.


 


За контакт: Veritas PR, Катерина Маркова, PR Manager, (02) 862 82 47/ 0885 144 930

About the author

Редактор

Leave a Comment